BM20KFT

BM20KFT

製品名 外観図面 外観図面 仕様書 性能曲線 取扱説明書
BM20KFT

スペック表

下記ボタンをクリックして頂きますと型式別にスペック表をご覧いただく事ができます。

  • BM20KFT
製品型式 BM20KFT
呼径/両端接続型式 15A/110mm
20A/120mm
25A/130mm
検査圧力(耐圧) 4.31Mpa
検査圧力(気密) 2.75MPa
梱包単位 1個