HM10KSDG

HM10KSDG

製品名 外観図面 外観図面 仕様書 性能曲線 取扱説明書
HM10KSDG

スペック表

下記ボタンをクリックして頂きますと型式別にスペック表をご覧いただく事ができます。

  • HM10KSDG
製品型式 HM10KSDG
両端接続型式 ねじ込み
検査圧力(耐圧) 0.78Mpa
検査圧力(気密) 0.29MPa
梱包単位 1個